#AKÖZÖSSÉGÉRTDOLGOZUNK
TÁMOGASSUK EGYÜTT A MAZSIHISZT!

TUDNIVALÓK

Támogassuk együtt adónk egyházi 1%-ával a Mazsihiszt, Magyarország
legnagyobb lélekszámú, szabad és modern zsidó közösségét!
Hogyan ajánlhatja fel adója egyházi 1%-át a
Magyarországi Zsidó hitközöségek szövetsége számára?

INTERNETEN

Töltse ki a 19EGYSZA nyilatkozatot (Technikai számunk: 0358) az online kitöltő segítségével az e-SZJA webes felületen vagy az ÁNYK keretprogram segítségével

Véglegesítse és küldje be az adóbevallását!

LEVÉLBEN

Töltse ki és nyomtassa ki
az 1%-os nyilatkozatot

Tegye a nyilatkozatot egy borítékba

Címezze meg a borítékot a lakcíme szerinti NAV-irodába. A feladónál tüntesse fel nevét és címe mellett adóazonosító jelét is

Zárja le a borítékot, és írja alá a boríték hátulján keresztben, a ragasztáson átnyúlóan

Adja fel a borítékot postán!

SZEMÉLYESEN

Töltse le és nyomtassa ki
az 1%-os nyilatkozatot

Tegye a nyilatkozatot egy borítékba

Írja rá a borítékra a nevét, lakcímét, és adóazonosító jelét is

Zárja le a borítékot, és írja alá a boríték hátulján keresztben, a ragasztáson átnyúlóan

Vigye be a borítékot a lakcíme szerinti NAV-irodába.

A jelenlegi helyzetben a személyes ügyintézést nem javasoljuk.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Az 1+1 %-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

MEDDIG KELL LEADNI A RENDELKEZŐ NYILATKOZATOKAT?

MÁJUS 10. VASÁRNAP

Ha a munkáltatójának adja le az adóbevallását, eddig a napig kell az 1%-os felajánlását tartalmazó borítékot eljuttatnia a munkáltatójához.

MÁJUS 20. SZERDA

Az szja-bevallás beérkezésének végső határideje. FONTOS: Ez nem a beküldési határidő, hanem eddig a napig meg is kell érkeznie nyilatkozatának a NAV-hoz.

MIÉRT A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK AJÁNLJA AZ EGYHÁZAKNAK ADHATÓ 1%-ÁT?

A közösségért dolgozunk!
A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) nem csak bejegyzett vallási szervezet, hanem igazi közösség. Létének célja a legtágabban értelmezett magyarországi zsidóság szolgálata, melyet a magyar társadalom részeként kíván ellátni, jó és rossz időkben, egészségben és betegségben egyaránt.

Aki már az előző esztendőkben is megtisztelt Bennünket bizalmával, fontos, hogy tudja, továbbra is számíthat ránk. Aki most érzi úgy, hogy esélyt ad nekünk, jövőre számon kérheti rajtunk teljesítésünket. Figyeljen, javasoljon, ellenőrizzen, legyen aktív közösségünkben. A Mazsihisz közös „tulajdonunk”. Megéljük vallásunkat és segítjük az embert.Kérjük, támogassa adója egyházaknak adható 1%-ával, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége munkáját, segítse a magyar zsidó közösséget! Technikai számunk: 0358

KÉRDÉSE VAN? MI VÁLTOZIK 2020-BAN?

2017-től a NAV sokak számára elkészíti az adóbevallás tervezetét, március 15-ig. A tervezetet mindenképpen ellenőrizze, és módosítsa ha szükséges – és egészítse ki 1%-os felajánlásával!

A 2019. ÉVBEN BENYÚJTOTT, BEVETT EGYHÁZ TECHNIKAI SZÁMÁRA SZÓLÓ NYILATKOZATÁT ÚJABB NYILATKOZAT BEADÁSÁIG, VAGY A NYILATKOZAT VISSZAVONÁSÁIG A 2019. ÉVET KÖVETŐ ÉVEKBEN IS FIGYELEMBE VESZI A NAV. A 2019. ÉVBEN TETT, MÓDOSÍTÁSIG VAGY VISSZAVONÁSIG FIGYELEMBE VEHETŐ EGYHÁZI NYILATKOZAT LEGKORÁBBAN A 2020. ÉVBEN MÓDOSÍTHATÓ VAGY VONHATÓ VISSZA.

Az Ön által véglegesített bevallásnak május 20-ig meg kell érkeznie a NAV-hoz.

MIT KELL TUDNIA, HA ÖNÁLLÓAN KÉSZÍTI EL AZ ADÓBEVALLÁSÁT?

Ha a NAV nem készít tervezetet az Ön számára, akkor adóbevallása elkészítésekor egyszerűen töltse ki a 19SZJA jelű lapot is!

MIT KELL TUDNIA, HA A MUNKÁLTATÓJA KÉSZÍTI EL AZ ADÓBEVALLÁSÁT?

2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatója továbbra is össz-egyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt részére legkésőbb 2020. május 10-éig lezárt borítékban leadva teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon a leragasztás helyén, továbbá a kísérőjegyzéken rajta legyen az aláírása!)

MÁR BEADTAM AZ ADÓBEVALLÁSOM. UTÓLAG IS NYILATKOZHATOK AZ 1%-OMRÓL?

Igen, erre mindig van lehetősége! Töltse ki a 19EGYSZA jelű önálló nyomtatványt. Ha a munkáltató gyűjtötte össze az adóbevallását, rendelkezését május 10-ig leadhatja nekik. Ha közvetlenül a NAV-nak küldi, akkor május 20. a határidő a beérkezésre.

HOGYAN SEGÍTÜNK?

Országos lefedettségű szervezetünkre támaszkodva segítjük egymást szükség idején, és széles körű összefogást teremtünk mind egyéni, mind közösségi szinten. Szakképzett dolgozóinkkal és több mint száz lelkes, felkészült önkéntesünkkel minden rászorulónak képesek vagyunk segítő kezet nyújtani a bajban. Számíthatnak ránk étel- és gyógyszervásárlásban, személyszállításban, kutyasétáltatásban, telefonos szolgálatunk rendelkezésükre áll. Szükség esetén bátran keressék helyi szervezetünket!
Ha pedig szeretnének részesei lenni az összefogásnak, akkor támogassanak minket
az adójuk egyházaknak adható 1 %-ával. Segítsenek, hogy segíthessünk!

Technikai számunk: 0358

hogyan-segitunk

Az alábbi hétköznapi ügyek elintézésében tudnak önkénteseink segítségükre lenni:
Telefonos szolgálat, konyhai előkészítés, bevásárlás (étel, gyógyszer stb.), személyszállítás, kutyasétáltatás.

HOGYAN SEGÍTHET?

Cselekedni soha nem késő. Ezt a felismerést híres zsidó tanítónk, a bölcs Hillél a következő kérdéssel világította meg: ha nem most, akkor vajon mikor? Ha segítségre szoruló embertársaink támogatásáról van szó, akkor mindig a következő pillanat a legalkalmasabb a cselekvésre. A problémák nem oldódnak meg maguktól! Elszigetelten is összetartozunk, most jobban, mint valaha, hát fogjunk össze, és mutassuk meg együtt, hogy mire képes a közösség ereje!
Kérjük, támogassa Ön is adója egyházaknak adható 1%-ával a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége munkáját. Segítsenek, hogy segíthessünk.
Technikai számunk: 0358

TEVÉKENYSÉGEINK